EU Award for Roma Integration 2023
𝗞Ë𝗥𝗞𝗘𝗦Ë 𝗣Ë𝗥 𝗢𝗙𝗘𝗥𝗧Ë 🏗 🏘
𝗞Ë𝗥𝗞𝗘𝗦Ë 𝗣Ë𝗥 𝗢𝗙𝗘𝗥𝗧Ë 🏗 🏘
TERMI I REFERENCËS SE PUNËS PËR EKSPERT TË MEDIAVE SOCIALE PËR TË KRIJUAR DHE MENAXHUAR FAQET NË RRJETE SOCIALE
𝐅𝐮𝐬𝐡𝐚𝐭𝐚 𝐫𝐚𝐣𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 “𝐊𝐫𝐲𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐤𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐦𝐞̈ 𝐦𝐢𝐪𝐞̈𝐬𝐨𝐫 𝐧𝐝𝐚𝐣 𝐫𝐨𝐦𝐞̈𝐯𝐞, 𝐚𝐬𝐡𝐤𝐚𝐥𝐢𝐧𝐣𝐯𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐞𝐠𝐣𝐢𝐩𝐭𝐢𝐚𝐧𝐞̈𝐯𝐞”
Call for External Evaluation of the Project Social Justice
𝐓𝐇𝐈𝐑𝐑𝐉𝐄 𝐏𝐄̈𝐑 𝐀𝐏𝐋𝐈𝐊𝐈𝐌 𝐍𝐄̈ 𝐏𝐔𝐍𝐄̈ 𝐏𝐑𝐀𝐊𝐓𝐈𝐊𝐄
Projekti ,,Social Justice for Roma, Ashkali and Egyptians in Kosovo, Phase I 2020-2022’’

Bëhuni vullnetar

Askush nuk mund të bëjë gjithçka, por të gjithë mund të bëjnë diçka

join with us