Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptasve

Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptasve

Organizata Joqeveritare 'Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve' ka një mandat të mbështesë komunitetet e përmendura, përmes ndërhyrjes direkte, mbështetje teknike dhe këshilla në fushat e punësimit, strehimit, arsimit dhe të drejtave të njeriut / civilëve. OJQ-ja VoRAE është në funksion që nga viti 2011.

OJQ-ja është e vendosur në Graçanicë, e cila është vetëm rreth 7 km në lindje të kryeqytetit Prishtinë. VoRAE është një OJQ lokale me bazë më të madhe, me më shumë se 18 anëtarë të stafit me kohë të plotë në Zyrë, ndërsa me më shumë se 60 staf dhe bashkëpunëtorë në listën e pagave. Drejtori Ekzekutiv është Z. Isak Skenderi, një komb Rom. Ekipi është sidoqoftë multi-etnik dhe multi-kulturor, shumë i përkushtuar dhe i motivuar. Në vitin 2017, VoRAE mori një çmim të BE për përfshirjen e romëve në Kosovë.

Takoni ekipin tonë

Një varkë nuk shkon përpara nëse secili ecën në rrugën e vet

Bëhuni vullnetar

Askush nuk mund të bëjë gjithçka, por të gjithë mund të bëjnë diçka

join with us

Takoni mbështetësit tanë

Pa ata nuk do jemi në gjendje t’i sjelllim ndryshimet

HEKS
Swiss Cooperation Office in Kosovo
Deaconess Foundation
Finlands Development Cooperation
Roma Education Fund
European union