FESTIVALI MULTIKULTUROR 2022

FESTIVALI MULTIKULTUROR 2022

Festivali Multikulturor është event tradicional që ka për qëllim promovimin e diversiteteve kulturorore të të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Komunitetet etnike janë pasuri e këtij vendi dhe kanë se çka ti ofrojnë kësaj shoqërie.

  • 2022-06-17 - 11:00
  • PARKU I QYTETIT- PRISHTINË
  • PARKU I QYTETIT- PRISHTINË