Festivali Multikulturor/ Edicioni i tretë

Festivali Multikulturor/ Edicioni i tretë

"Gruaja, arkitekte e shoqërisë" Për herë të tretë OJQ “Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve” po organizon Festivalin Multikulturor, me synim të ngritjes së vetëdijes rreth fuqizimit, sfidave, paragjykimeve dhe stereotipeve që ekzistojnë ndaj grave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, përmes aktiviteteve të ndryshme, mbi të gjitha duke diskutuar me panelistë të ndryshëm nga vendi dhe rajoni mbi çështjet që kanë ndikim të drejtpërdrejt në shoqëri. Qëllimi kryesor i festivalit është të mbledhë akterë kombëtarë dhe ndërkombëtarë, figura kryesore me ndikim politikëbërës dhe aktivistët e të drejtave të njeriut.

  • 2021-06-02 - 10:00
  • Sheshi "Zahir Pajaziti"
  • Prishtinë