“Pas çdo sfide, fshihet një storie suksesi- Mehreme Goliqi”

“Pas çdo sfide, fshihet një storie suksesi- Mehreme Goliqi”

Qëllimi i takimit online “Pas çdo sfide, fshihet një storie suksesi - Mehreme Goliqi” është inspirimi dhe frymëzimi i fëmijëve të komuniteteve rom, ashkalinj dhe egjiptian që të gjitha vështirësitë ti shohin vetëm si sfida të cilat duhet tejkaluar për arritjen e qëllimeve dhe rezultateve të dëshirueshme në jetë. Pjesë e takimit tonë të përbashkët do të jetë autorja e librit: ”Arsimtarja Meritë “ Mehreme Goliqi, e cila do të na rrëfej për rrugëtimin e saj deri në ditët e sotme. Po ashtu pjesë e debatit do të jenë edhe përfaqësuesit e shtypshkronjës “Lena” dhe 10 fëmijë nga “Qendrat mësimore”

  • 2020-07-27 - 12:00
  • VoRAE
  • VoRAE