Festivali Multikulturorë

Festivali Multikulturorë

Voice of Roma, Ashkali and Egyptians do të organizojë Festivalin Multikulturorë, për herë të dytë në Kosovë. Festivali është një ngjarje që promovon identitetin dhe kulturën e komuniteteve: Romë, Ashkali dhe Egjiptian, minimizon përjashtimin social dhe promovon rolin e grave në shoqëri dhe ofrimin e mundësive të barabarta.

  • 2019-11-20 - 16:00
  • Priština
  • Kosovo