Voice of Roma, Ashkali and Egyptians hap thirrjen për #GRANTE

Voice of Roma, Ashkali and Egyptians hap thirrjen për #GRANTE

Voice of Roma, Ashkali and Egyptians hap thirrjen për #GRANTE
Formulari i Aplikimit/ Thirja për Projekt Propozime /Afati i fundit i dorëzimit 15 Janar 2023 / Periudha e implementimit të projektit 1 Mars 2023- 30 Nentor 2023.
#Voice of #Roma #Ashkali and #Egyptians hap thirjen për Projekt Propozime për grantet e vogla nga 8.000 EUR - 10.000 EUR nën projektin “Romani women – power of change in the Western Balkan and Turkey”, të financuar nga #BashkimiEuropian dhe Implementuar nga #RomaActiveAlbania në bashkëpunim me ERGO Network dhe parnerët e saj ne Ballkanin Perendimor dhe Turqi.

Objektivi i përgjithshëm i kësaj thirrjeje për projekte është :
Rritja e njohurive, besimit dhe pjesëmarrjes së grave rome në vendim-marrje e cila do të sjellë një vlerë të shtuar për të trajtuar sfidat shoqërore.
Aplikimet mund te dërgohen në Anglisht ose ne Shqip nëpërmjet postës elektronike ne info@vorae.org ose me zarf nëpërmjet postes pranë Organizates "Voice of Roma, Ashkali and Egyptians" me adresë: Rruga ''Ali Pashë Tepelena'' Pristina, Kosovo 10000, brenda datës 15 Janar 2023 në orën 24:00 ora lokale.

Në këtë link mund ti gjeni dokumentet për aplikim në gjuhën:
- shqipe: https://www.vorae.org/sq/publikime
- angleze: https://www.vorae.org/en/publications
- serbe: https://www.vorae.org/sr/publikacije

Suksese!