Thirrja për Nominime - Çmimi Joana e Kosovës për Përfshirje Sociale dhe Drejtës

Thirrja për Nominime - Çmimi Joana e Kosovës për Përfshirje Sociale dhe Drejtës

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoumrkDanuvOIbsGmy4JuzXjYplWQbGUENqDeXYaZIK0BFAw/viewform