Të jetosh vetëm nuk është e mjaftueshme...

Të jetosh vetëm nuk është e mjaftueshme...

Të jetosh vetëm nuk është e mjaftueshme... Duhet të keni lirinë, kohë për miq dhe lule për tu kujdesur për to.
Këto që po e themi na i dëshmuan për disa ditë me radhë praktikat më të mira të aktiviteteve socializuese nga gratë e komunitetit shumicë dhe komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.

Së bashku në lulishten "Agrocoop NPT" shkëmbyen përvojat dhe eksperiencat më të mira në këtë fushë duke i dhënë vlerë takimit mes tyre.

Që të rriten dhe ti shijojnë ditët e bukura me diell, lulet kërkojnë kujdes dhe dashuri , njëjtë ndodhë edhe me mardhëniet njërëzore.