Takim

Takim

Sot përfaqësueset e OJQ-së Voice of Roma, Ashkali and Egyptians znj. Vesa Batalli dhe znj. Njomza Uka, u takuan me znj. Mimika Dobroshi nga Kosovo Erasmus+, me te cilen kanë diskutuar më gjerësisht rreth formave të bashkëpunimit, me theks të vecantë për mundësitë dhe hapsirat ku mund të aplikohen veprimet e Erasmus+.
E gjithë kjo në kuadër të ndërtimit të kapaciteteve për komunitetet romë, ashkalinj, egjiptianë, dhe jo vetëm.
Duke i falenderuar për mikpritjen dhe diskutimin e frytshëm urojmë në bashkëpunim të mbarë!