BURSAT ... së shpejti!

BURSAT ... së shpejti!

Thirrjet, mesazhet dhe shkrimet e shumëta që kanë ardhur në adresën tonë në “VoRAE”
së shpejti do të kenë një përgjigje të përbashkët- SHPËRNDARJA E BURSAVE.

Pas përmbylljes së konkursit të rregullt nga ‘MASH”për programin e bursave në bashkëpunim me OJQ “VoRAE” dhe Roma Education Fund, ka filluar faza më delikate e këtij procesi; futja e të dhënave në sistem për secilin aplikant që ka aplikuar për bursë.

Ky proces në mënyrë transparente dhe korrekte është duke u implementuar nga 'MASH" dhe "VoRAE" bazuar nga të dhënat që ka ofruar aplikuesi me dokumente përcjellëse.