Festivali Multikulturor Edicioni 5-të

Festivali Multikulturor Edicioni 5-të

Voice of Roma, Ashkali and Egyptians organizon edicionin e 5-të të Festivalit Multikulturor, me datën 7, 8 dhe 9 Shtator tek sheshi “Skënderbeu”, në Prishtinë.

Festivali Multikulturor është një ngjarje që promovon identitetin dhe kulturën e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë, po ashtu promovon rolin e grave në shoqëri dhe ofrimin e mundësive të barabarta.

Përmes këtij festivali, i cili tani më është bërë tradicional, ne dëshirojmë të ngrisim vetëdijen rreth sfidave, paragjykimet dhe stereotipet që ekzistojnë ndaj grave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, përmes aktiviteteve të ndryshme, mbi të gjitha duke diskutuar me panelistët e ndryshëm nga vendi dhe rajoni mbi çështjet që kanë ndikim të drejtpërdrejt në shoqëri.https://www.facebook.com/events/3546999655588131?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D