Mbahet trajnimi për ideimin dhe hartimin e planeve të biznesit

Mbahet trajnimi për ideimin dhe hartimin e planeve të biznesit

Gjatë gjithë këtij programi intensiv, pjesëmarrëset përfituan dhe përvetësuan njohuri dhe aftësi, të cilat do u shërbejnë fuqizimit të tyre ekonomik.

Për më tepër, pas këtij trajnimi, çdo pjesëmarrëse do të marrë mentorim të personalizuar për të finalizuar planet e tyre të biznesit.

Ky trajnim ishte fillimi i udhëtimeve emocionuese sipërmarrëse për vajzat dhe gratë e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.