Marrëveshje bashkëpunimi

Marrëveshje bashkëpunimi

Një ndër objektiva kryesore për të cilat kemi punuar si Ojq “VoRAE” në kuadër të Programit të Edukimit ka qenë edhe institucionalizimi i qendrave për mësim shtesë. Ku me këtë rast kompetencat mbi menaxhimin e qendrave do ti kalojnë Komunave.
Mësimi shtesë ka rezultuar të jetë tejet efektiv duke dhënë rezultate të mira tek nxënësit, duke krijuar po ashtu etikë dhe shprehi pune.
Sot janë nënshkruar kontratat ndërmjet tutorëve dhe përfaqësuesve të komunës së Ferizajit.
Në këtë rast Ojq “VoRAE’’ kalon në pozitën e mbështetësit dhe monitorimit, ndërsa procesi i vendimëmarrjes dhe menaxhimit i kalon komunës së Ferizajit.
Një shembull që duhet ndjekur në të gjitha komunat!