KËRKESË PËR OFERTË

KËRKESË PËR OFERTË

Organizata – Voice of Roma Ashkali, and Egyptians me seli në Prishtinë fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:

Blerjen e veturës

Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë në vegëzën më poshtë:

Numri i referencës AD-01/2023: (linku i TOR-it)

Ofertat duhen të dërgohen në pliko të mbyllur në adresën e cekur më poshtë deri më:

22 Mars 2023 në ora 16:00

Rr. "Ali Pashë Tepelena"Lagja (Aktash) Prishtinë

INFORMACIONI:

e-mail adresës: info@vorae.org, www.vorae.org ose dhe përmes numrit të telefonit:

049/ 71 42 08

 

https://portalpune.com/jobs/3350920516-kerkese-per-oferte-organizata-voice-of-roma-ashkali-and-egyptians-me-seli-ne-prishtine-fton-kompanite-e-interesuara-te-paraqesin-ofertat-e-tyre-per-blerjen-e-vetures?fbclid=IwAR2jm2m59c6MYIIeTJMEOoFrfqL2pL0GzqDkJ_EYmu0n1fLyOv0lja-HZvA