Fitueset e Çmimit “Joana e Kosovës për Përfshirje Sociale dhe Drejtësi”

Fitueset e Çmimit “Joana e Kosovës për Përfshirje Sociale dhe Drejtësi”

Fitueset e Çmimit “Joana e Kosovës” janë:

Eliza Hoxha
Elizabeth Gowing
Medinë Dauti& Riola Morina
Lorenta Kadriu

Joan Trumpauer Mulholland është aktiviste e të drejtave të komuniteteve në Amerikë, e cila ka qenë pjesë e turneut të famshëm “Freedom Rides” të vitit 1961, përmes të cilit synuan që të ndalojnë diskriminimin në bazë të ngjyrës që bëhej gjatë përdorimit të transportit publik në Amerikë.

Përshkak të aktivizmit të saj, Mulholland u përjashtua nga familja e saj, u sulmua dhe u kërcënua nga turmat.