Bëhu vullnetarë fuqizo rolin e vajzave!

Bëhu vullnetarë fuqizo rolin e vajzave!

✅A dëshironi të fitoni përvojë pune dhe njohuri për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian?
✅A jeni të interesuar të kontribuoni për ngritjen e nivelit të arsimit të vajzave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian?
✅A jeni të gatshëm të angazhoheni për zvogëlimin e braktisjes së shkollimit të vajzave të komuniteteve në fjalë?
Ju lutemi na kontaktoni në këtë email: d.avdiu@vorae.org apo në numrin e telefonit: 00383(0)49838759
Ju gjithashtu mund të na vizitoni edhe në zyret tona për kafe ☕ dhe diskutim më të gjërë.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxSgHxxjXI71Kpav0qrfwGtxez60SSWs1Iu_8q1Jyabtwfyg/viewform?fbclid=IwAR0ET9cCaKOUhb27BsOCrYITSHvZDQhxFZNKKQMDgUCl-on00rQu4YqI9Pg