Multikulturni festival

Multikulturni festival

Glas Roma, Aškalija i Egipćana po drugi put će biti domaćin Multikulturalnog festivala na Kosovu. Festival je događaj koji promoviše identitet i kulturu zajednica, smanjiti socijalnu isključenost i promoviše ulogu žene u društvu i pruža jednake mogućnosti.

  • 2019-11-20 - 16:00
  • Priština
  • Kosovo