Poziv za prijavu: Stipendije za studente romske, aškalijske i egipćanske zajednice za školsku 2023/2024. ​

Poziv za prijavu: Stipendije za studente romske, aškalijske i egipćanske zajednice za školsku 2023/2024. ​

 

NVO „Voice of Roma, Ashkali and Egyptians“ uz podršku donatora „Romskog obrazovnog fonda“ (REF), kroz projekat “Povećana podrška u obrazovanju i mogućnosti za romske srednjoškolce na Kosovu ", objavljuje:

KONKURS


Za dodelu stipendija učenicima srednjih škola iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana za školsku 2023/2024 godinu u Opštinama: Gračanica, Vučitrn, Obilić, Kamenica i Gnjilane. Dobitnici iz nacionalnog programa stipendije koje implementiše Ministartvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije Kosova i takodje dobitnici stipendija od drugih donatora nece se uzeti u obzir.

 

Opšti uslovi za dodelu stipendija:

Stipendije će se dodeljivati učenicima iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana upisanih u I, II, III ili IV razred srednjeg obrazovanja, gimnazije i profesionalne škole na Kosovu, za školsku godinu 2023/2024.

    Cilj projekata:

Glavni cilj projekta  je da se poboljša akademski učinak i zapošljivost Romskih, Aškaliskih i Egipćanskih učenika srednjih škola. Ovo će se postići kroz različite pristupe, uključujući poboljšanje obrazovnih ishoda za romsku decu i mladih nudeći stipendije, mentorstvo i tutorstvo za romske učenike u srednjem obrazovanju i omogućavajući prelazak romskih učenika iz obrazovanja na tržiste rada.

Glavni ciljevi intervencije su:

  Povećanje uključivanje učenika Roma, Aškalija i Egipćana u više srednje obrazovanje;

   Poboljšanje akademskog učinka kod ucenika i zapošljivosti Romskih, Aškaliskih i Egipćanskih učenika koji završavaju srednje obrazovanje;

Obezbeđivanje inicijativa, uključujući dodelu stipendija u cilju smanjenje napuštanje školovanje učenika zajednice Roma, Aškalija i Egipćana;

Pružanje mentoring i tutoring programa;

 

  Dokumenta potrebna za aplikaciju:

 

Potvrda iz škole da učenik pohađa više srednje obrazovanje za školsku 2023/2024 godinu;

Original svedočanstvo na uvid i kopija iste o završetku predhodnog razreda odnosno školske 2022/23 godine.

Popunjena aplikacija, koju možete da preuzmete ovde: Formular za aplikaciju 2023_2024.docx

Za socijalne slučajeve– Potvrda iz Centra za socijalni rad Kosova koji dokazuje da porodica prima socijalnu pomoć i potvrda iz zavoda za zapošljavanje Kosova u vezi radnog statusa oba roditelja (ili staratelja) da su oba roditelja nezaposlena

U slučaj da su roditelji u radni odnos poželjno je dostaviti radne ugovore;

Za decu siročad – dostaviti potvrdu iz Centra za socijalni rad;

Ekstrakt rođenja;

Izjava o etničkoj pripadnosti aplikanta (Samodeklarisanje);

Kopija lične karte ili pasoša (Ako aplikant poseduje).

Kopija žiro računa iz banke za aplikanta ( u slučaju da aplikant nemože da otvori račun onda treba dostaviti račun na ime jednog od roditelja zajedno sa kopijom lične karte)

 

   Uslovi za dodelu stipendija:

 

Izbor dobitnika stipendije će se vršiti prema sledećim utvrđenim kriterijumima:

 

Uspeh na osnovu proseka iz prethodne školske godine

Socijalni status

Posebna prednost za ženski pol

Fizička udaljenost od mesta u kome ucenik živi i pohadja školu 

Posebna prednost će se dati učenicima bez jednog ili oba roditelja  

Kandidati će biti rangirani prema dobijenom ukupnom broju poena prema kriterijumima  utvrđenih ovim konkursom.

 

 Rok za prijavljivanje i izbor dobitnika:

Rok za prijavljivanje počinje 09.02.2024 i završava se 22.02.2024.

Aplikacije/prijave koje budu poslate posle gore navedenog datuma, kao i nekompletirana dokumentacija, neće biti uzeti u obzir.

Rezultati će biti objavljeni na Facebook stranici naše organizacije: 

 

 Iznos i broj stipendija:

Iznos stipendije je 30 EUR mesečno, ili 300 EUR za celu akademsku godinu.

Broj stipendija je ogranicen i iznosi 80 stipendija.

Isplata stipendija će se vršiti u toku akademske godine, preko žiro računa, na osnovu rate utvrđene od strane komisije (u 2 ili više rate). 

 

 Način apliciranje:

Aplikaciju i potrebna prateća dokumentacija na osnovu ovog konkursa dostaviti u prostorijama NVO „Voice of Roma, Ashkali and Egyptians“, Ul: Ali Pashë Tepelena, Aktash, 10 000 Priština, ili preko email adrese s.garipi@vorae.org sa naslovom Aplikacija za stipendiju.

 

Rok za žalbu biće 3 dana od dana objavljivanja rezultata.

Žalbu treba podneti u Administraciji NVO „Voice of Roma, Ashkali and Egyptians“ na email adresi info@vorae.org. Nakon prijema, žalba će biti razmatrana i u roku od 3 dana, osoba koja je podnela žalbu, dobiće odgovor. Žalba mora biti opravdana i da ima priložena potvrdna dokumenta.

Na osnovu odluke Izborne Komisije za dodelu stipendija, učenik potpisuje ugovor za stipendiju sa kojima se utvrđuju prava i obaveze u vezi korišćenje stipendije.

Stipendije su bespovratne. NVO „Voice of Roma, Ashkali and Egyptians“ će nadgledati da li učenici koji su korisnici stipendije pohađaju nastavu kao i da li učestvuju redovno na časovima mentorstva koje su deo programa.

Korisniku stipendije će biti ukinuta stipendija ukoliko:

Prima stipendije preko druge organizacije ili institucije;

Napusti školovanje;

Ima veliki broj neopravdanih izostanaka;

Ima nagli pad uspeha;

Ne pohadja redovno časove mentorstva i tutorstva.

 

 

Za više informacija kontaktirajte:

Broj telefona: 049/935-562

E-mail: s.garipi@vorae.org